Zápis detí do Materskej školy Kechnec

Zápis detí do Materskej školy v Kechneci

sa uskutoční v budove MŠ Kechnec 262

od 3.5.do 5.5.2021 od 15.00 do 17.00 hod.

Materská škola ponúka: vynovené priestory, telocvičňu, výučbu cudzích jazykov /anglický, maďarský/, samostatnú prácu na počítači a na interaktívnej tabuli.

Vyplnené žiadosti je možné odovzdať osobne vo vymedzenom čase zápisu alebo umiestniť do poštovej schránky materskej školy a na  Obecnom úrade Kechnec č.19 v zalepenej obálke s nápisom Zápis MŠ Kechnec.


Bližšie informácie na tel.č. 055/6962112

e-mail: ms.kechnec@atlas.sk

Facebook