Úradná tabuľa

 • Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie - oznámenie verejnou vyhláškou
  24. 05. 2023

  Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie - oznámenie verejnou vyhláškou

 • NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER ODPADOV ZA 1.Q 2023
  24. 05. 2023

  NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER ODPADOV ZA 1.Q 2023

 • Zámer prenájmu priestorov v Zdravotnom stredisku v obci Kechnec
  24. 05. 2023

  Zámer prenájmu priestorov v Zdravotnom stredisku v obci Kechnec

 • Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente
  16. 05. 2023

  Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente

 • Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente
  16. 05. 2023

  Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente

 • Návrh Záverečného účtu obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2022
  12. 05. 2023

  Návrh Záverečného účtu obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

 • Zámer navrhovanej činnosti - Výrobná hala Metal Forming Solution (MFS)
  03. 05. 2023

  Zámer navrhovanej činnosti - Výrobná hala Metal Forming Solution (MFS)

 • Zverejnenie údajov a výzva pre verejnosť - Žiadosť integrovaného povolenia pre prevádzku Zlievareň - VZ Handtmann - PP Kechnec
  03. 05. 2023

  Zverejnenie údajov a výzva pre verejnosť - Žiadosť integrovaného povolenia pre prevádzku Zlievareň - VZ Handtmann - PP Kechnec

 • Zámery prenájmu majetku obce Kechnec
  26. 04. 2023

  Zámery prenájmu majetku obce Kechnec

  Obec Kechnec zverejňuje dva zámery prenájmu obecného majetku: (viac informácií)

 • Ponuka prenájmu priestorov reštaurácie v obci Kechnec
  25. 04. 2023

  Ponuka prenájmu priestorov reštaurácie v obci Kechnec

  Obec Kechnec ponúka do dlhodobého prenájmu kompletne zariadené priestory reštaurácie v centre obce Kechnec. Nájomca reštaurácie... (viac informácií)