Zverejnené: Názov Zaradenie
14. 05. 2021 Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy Iné Stiahnúť
13. 05. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM 14.5 - Obecné združenie občanov... Zmluvy Stiahnúť
10. 05. 2021 Faktúry 315-318/2021 Faktúry Stiahnúť
10. 05. 2021 Faktúry 295-314/2021 Faktúry Stiahnúť
10. 05. 2021 Faktúry 291-294/2021 Faktúry Stiahnúť
10. 05. 2021 Faktúry 284-290/2021 Faktúry Stiahnúť
10. 05. 2021 Faktúry 279-283/2021 Faktúry Stiahnúť
05. 05. 2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Mgr. Iveta Lengyelová Zmluvy Stiahnúť
05. 05. 2021 Objednávka 45/2021 Objednávky Stiahnúť
04. 05. 2021 Objednávky 43-44/2021 Objednávky Stiahnúť
04. 05. 2021 Servisná zmluva - ErasData-Pro Zmluvy Stiahnúť
04. 05. 2021 Záverečný účet za rok 2020 "Návrh" Iné Stiahnúť
03. 05. 2021 Zmluva o vedení účtovníctva - SZŠ Kechnec Zmluvy Stiahnúť
03. 05. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - Obecné združenie občanov.... dňa 30.4.2021 Zmluvy Stiahnúť
28. 04. 2021 Faktúry 273-278/2021 Faktúry Stiahnúť
28. 04. 2021 Faktúry 266-272/2021 Faktúry Stiahnúť
28. 04. 2021 Faktúry 255-265/2021 Faktúry Stiahnúť
28. 04. 2021 Faktúry 245-254/2021 Faktúry Stiahnúť
28. 04. 2021 Faktúry 239-244/2021 Faktúry Stiahnúť
28. 04. 2021 Faktúry 215-238/2021 Faktúry Stiahnúť
26. 04. 2021 Kúpna zmluva - plastové sochy - Mária Kababiková Zmluvy Stiahnúť
26. 04. 2021 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní vôd z povrchového odtoku - Rešped trans Zmluvy Stiahnúť
26. 04. 2021 Objednávky č.33-42/2021 Objednávky Stiahnúť
23. 04. 2021 Zámer o prevode parciel CKN 162/2 a 162/3 Iné Stiahnúť
22. 04. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb MOM - Obecné združenie občanov.... dňa 23.4.2021 Zmluvy Stiahnúť
Facebook