Zverejnené: Názov Zaradenie
02. 02. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 142023, Doplnok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 162021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý Iné Stiahnúť
30. 01. 2023 Oznámenie - výrub stromu Jozef Fečo Iné Stiahnúť
23. 01. 2023 Výberové konanie - riaditeľ-ka Materskej školy v Kechneci Iné Stiahnúť
20. 01. 2023 Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. Iné Stiahnúť
16. 01. 2023 Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a porastov v ochrannom pásme VN/VVN - verejná vyhláška Iné Stiahnúť
10. 01. 2023 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kechnec č. 15/2023 Iné Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúra 1088/2022 Faktúry Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúry 1085-1087/2022 Faktúry Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúry 1082-1084/2022 Faktúry Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúry 1075-1081/2022 Faktúry Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúry 1070-1074/2022 Faktúry Stiahnúť
09. 01. 2023 Faktúry 1062-1069/2022 Faktúry Stiahnúť
29. 12. 2022 Faktúry 1055-1061/2022 Faktúry Stiahnúť
29. 12. 2022 Faktúry 1049-1054/2022 Faktúry Stiahnúť
29. 12. 2022 Faktúry 1047-1048/2022 Faktúry Stiahnúť
29. 12. 2022 Faktúry 1038-1046/2022 Faktúry Stiahnúť
29. 12. 2022 Faktúry 1031-1037/2022 Faktúry Stiahnúť
29. 12. 2022 Faktúry 1022-1030/2022 Faktúry Stiahnúť
29. 12. 2022 Faktúry 1011-1021/2022 Faktúry Stiahnúť
29. 12. 2022 Faktúry 990-1010/2022 Faktúry Stiahnúť
29. 12. 2022 Faktúry 984-989/2022 Faktúry Stiahnúť
19. 12. 2022 Objednávky 166 - 191/202 Objednávky Stiahnúť
16. 12. 2022 Verejná vyhláška - Rozhodnutie OUKC 394/2022-R - Magna PT Iné Stiahnúť
16. 12. 2022 Verejná vyhláška - Rozhodnutie OUKC 395/2022-R - Magna PT Iné Stiahnúť
14. 12. 2022 VZN 13/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Iné Stiahnúť
Facebook