Zverejnené: Názov Zaradenie
24. 05. 2023 Zámer prenájmu - priestory v zdravotnom stredisku Iné Stiahnúť
24. 05. 2023 NÁKLADY NA TRIEDENÝ ZBER ODPADOV ZA 1.Q 2023 Iné Stiahnúť
24. 05. 2023 Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie - oznámenie verejnou vyhláškou Iné Stiahnúť
16. 05. 2023 Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente Iné Stiahnúť
16. 05. 2023 Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente Iné Stiahnúť
12. 05. 2023 Návrh Záverečného účtu obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 Iné Stiahnúť
03. 05. 2023 Zverejnenie údajov a výzva pre verejnosť - Žiadosť integrovaného povolenia pre prevádzku Zlievareň - VZ Handtmann - PP Kechnec Iné Stiahnúť
03. 05. 2023 Zámer navrhovanej činnosti - Výrobná hala Metal Forming Solution (MFS) Iné Stiahnúť
27. 04. 2023 Objednávky 64-68/2023 Objednávky Stiahnúť
27. 04. 2023 Faktúry 347-350/2023 Faktúry Stiahnúť
27. 04. 2023 Faktúry 339-346/2023 Faktúry Stiahnúť
27. 04. 2023 Faktúry 331-338/2023 Faktúry Stiahnúť
27. 04. 2023 Faktúry 326-330/2023 Faktúry Stiahnúť
26. 04. 2023 Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce - rodinný dom s. č. 324 Iné Stiahnúť
26. 04. 2023 Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce - miestnosť na Športovom areáli Iné Stiahnúť
13. 04. 2023 Faktúry 315-325/2023 Faktúry Stiahnúť
13. 04. 2023 Faktúry 286-314/2023 Faktúry Stiahnúť
13. 04. 2023 Faktúry 280-285/2023 Faktúry Stiahnúť
11. 04. 2023 Objednávky 1-63/2023 Objednávky Stiahnúť
11. 04. 2023 Objednávka 192/2022 Objednávky Stiahnúť
06. 04. 2023 Faktúry 273-279/2023 Faktúry Stiahnúť
06. 04. 2023 Faktúra 272/2023 Faktúry Stiahnúť
06. 04. 2023 Faktúra 271/2023 Faktúry Stiahnúť
05. 04. 2023 Faktúry 262-270/2023 Faktúry Stiahnúť
05. 04. 2023 Faktúry 257-261/2023 Faktúry Stiahnúť
Facebook