Súhrn najdôležitejších zrealizovaných projektov


 • Od roku 1990 obec Kechnec zrealizovala mnohé dôležité opravy, rekonštrukcie a výstavby. Je potešením napísať, že pre ich rozsiahlosť uvádzame len súhrn v bodoch.
 • Plynofikácia odľahlých ulíc
 • Výstavba vodovodu, vodojemu, kanalizácie a čističky odpadových vôd. Viď foto.
 • Výstavba moderného domu smútku, priľahlého parkoviska a oporného múru pred cintorínom. Viď foto.
 • Výstavba hasičskej zbrojnice a obchodného centra. Viď foto.
 • Výstavba malej vodnej elektrárne, ktorá je však bohužiaľ v tomto čase nečinná pre vandalizmus niektorých ľudí. Je smutné, keď si nedokážeme vážiť vytvorené hodnoty!
 • Vydláždenie autobusovej zastávky. Viď foto.
 • Kompletná rekonštrukcia obecného úradu. V jeho priestoroch sa zriadila profesionálne vybavená kuchyňa pre 1200 stravníkov a multifunkčná kongresová sála s kapacitou 450 ľudí, profesionálnym ozvučením a osvetlením. Nachádza sa tam tiež obecná knižnica a zrekonštruované rokovacie priestory. Čítaj viac
 • Vybudovanie nových prístupových ciest (Soósova záhrada, Perínska cesta, cesta pri ZŠ a cesta k Sokolianskemu potoku)
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
 • Rekonštrukcia štátnej cesty a úplná výstavba miestnej komunikácie až po obec Seňa
 • Výstavba novej cirkevnej budovy a rekonštrukcia rímsko-katolíckeho kostola a farskej budovy. Viď foto.
 • Výstavba 40-bytovej jednotky. V bytovke sa nachádzajú 4 jednoizbové byty, 24 trojizbových bytov, 12 mezonet a 9 garáží. Budova má pivničné priestory, samostatnú kotolňu so zásobníkom vody a každý byt má samostatné meranie odberu médií.
 • Vybudovanie nového telefónneho rozvodu s možnosťou zavádzania prípojok do každej domácnosti a novej telefónnej digitálnej ústredne
 • Rekonštrukcia materskej školy. Čítaj viac
 • Vybudovanie priemyselného parku – Priemyselnej zóny Kechnec. Park má rozlohu 332 ha a pôda je okamžite pripravená na predaj. Ku hraniciam parku je vybudovaná nová infraštruktúra – plyn, voda, elektrina, likvidácia odpadu, kanalizácia, telekomunikačné prípojky, príjazdová cesta, čistička odpadových vôd. Čítaj viac
 • Vybudovanie sociálno-zdravotníckeho komplexu a dokončenie jeho I. etapy – zdravotníckej časti. V zdravotníckej časti bude diagnostické centrum a operačná sála a svoje ambulancie tam bude mať všeobecný a detský lekár, gynekológ a stomatológ. K dispozícii bude aj lôžková časť, ktorá bude mať kapacitu 96 lôžok – 30 zdravotníckych, 10 geriatrických a 56 bude patriť domovu dôchodcov. V komplexe bude aj lekáreň a oddelenie intenzívnej starostlivosti. Čítaj viac
 • Vybudovanie športového areálu. Občanom, ale aj návštevníkom obce je k dispozícii profesionálny športový komplex, v ktorom sa nachádzajú tenisové kurty, perličkové kúpele, masáže a sauna. V zimných mesiacoch tu obec prevádzkuje profesionálne upravené klzisko.
 • Vybudovanie Spoločenského centra. K dispozícii je reštaurácia, nadštandardné ubytovanie, kancelárske priestory, konferenčné a spoločenské priestory, sauna a relax centrum, dve bowlingové dráhy s barom a parkovanie pre 60 áut. Čítaj viac
 • Vybudovanie vínnej pivnice. Obec prebudovala pivnicu pri Spoločenskom centre. Pôvodne slúžila ako sklad ľadu. Dnes si v nej môžete posedieť pri pohári kvalitného vína.
 • Vybudovanie amfiteátra a centra obce. Z bývalého parku je dnes pýcha obce Kechnec. Okrem príjemnej zelene tu možno obdivovať farebnú fontánu, chrliče vody či nadštandardné technické vybavenie. Súčasťou projektu je amfiteáter s hľadiskom. V druhej etape sme prebudovali okolie Sokolianského potoka od Amfiteátra až po Športový areál, vrátane nových mostov a prestavby parkoviska pri Sociálno-zdravotnom komplexe.
 • Vybudovanie Strediska správy a údržby obce Kechnec v Priemyselnej zóne
 • Vybudovanie futbalového ihriska a tribúny s prestrešením
 • Vybudovanie detského ihriska v Soósovej záhrade
 • Vybudovanie spojovacieho mostu nad riekou Hornád medzi obcou Kechnec a maďarskou obcou Abaújvár
 • Vybudovanie novostavby Modulovej základnej školy, ročníky 1-9
Facebook