Zdravotníctvo

Poliklinika Kechnec ponúka profesionálnu zdravotnú starostlivosť priamo v mieste bydliska. Občania už nemusia za vyšetrením cestovať, pretože v Kechneci primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť poskytujú viacerí lekári. Pre pacientov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu navštíviť lekára, je k dispozícii aj návštevná služba a vyšetrenie v domácom prostredí.

Primárna zdravotná starostlivosť:

  • všeobecný lekár,

  • detský lekár,
  • gynekológ,
  • zubný lekár.

Sekundárna zdravotná starostlivosť:

  • internista,
  • ortopéd,
  • rehabilitačný lekár.

V priestoroch polikliniky je aj lekáreň a ušno-nosné oddelenie.

Poliklinika Kechnec plánuje rozšíriť poskytovanú zdravotnú starostlivosť o ďalších odborníkov. Rozšírenie však závisí od počtu pacientov, ktorí budú využívať služby zdravotného strediska.

Plánované rozšírenie: neurológ, urológ, očný lekár.


Obec Kechnec - Sanatórium:


Facebook